Menu

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie učiteľa Materskej školy Kokošovce

Výberové konanie

Obec Kokošovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa Materskej školy Kokošovce.

Obec Kokošovce

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa

Materskej školy, Kokošovce 114

 

Termín nástupu do práce: 01.09.2024

Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v zalepenej obálke s poznámkou „ Výberové konanie na učiteľa/ku“  
  do 22.07.2024 do 10.00 hod.  na adresu:

Obec Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52  Kokošovce

 

Rozsah úväzku: 100 %

 

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky alebo elektronickou poštou.

 

V Kokošovciach,  dňa 10.07.2024

 

                                                                                                            Ing. Anna Sedláková

                                                                                                       starostka obce Kokošovce

Prílohy

Výberové konanie učiteľ Materskej školy Kokošovce

Výberové konanie učiteľ Materskej školy Kokošovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,34 kB
Dátum vloženia: 10. 7. 2024 15:05
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2024 15:11
Autor: Správca Webu

Udalosti

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka ZŠ Kokošovce

ZŠ

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotácia - Výzva predsedu PSK 2023

Dotácia

Riešenie migračných výziev v obci Kokošovce

Riešenie migračných výziev v obci Kokošovce

MAS TRI PRÚTY

Obec Kokošovce
ObecKokošovce

Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.