Menu

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie učiteľa anglického jazyka ZŠ Kokošovce

Výberové konanie

Obec Kokošovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa anglického jazyka ZŠ Kokošovce.

Obec Kokošovce

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

učiteľa Anglického jazyka

 

Základná škola Kokošovce, Kokošovce 121

 

Termín nástupu do práce: 01.09.2024

Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka Anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť
 • Absolvovaný študijný program – aprobácia: Anglický jazyk

 

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v zalepenej obálke s poznámkou

„Výberové konanie na učiteľa/ku Anglického jazyka“  
do 22.07.2024 do 10.00 hod.  na adresu:

Obec Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52  Kokošovce

 

Rozsah úväzku: 5 hodín týždenne

 

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky alebo elektronickou poštou.

 

V Kokošovciach,  dňa 10.07.2024

 

                                                                                                             Ing. Anna Sedláková

                                                                                                        starostka obce Kokošovce

Prílohy

Výberové konanie učiteľ anglického jazyka ZŠ Kokošovce

Výberové konanie učiteľ anglického jazyka ZŠ Kokošovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,26 kB
Dátum vloženia: 10. 7. 2024 15:11
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2024 15:18
Autor: Správca Webu

Udalosti

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka ZŠ Kokošovce

ZŠ

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotácia - Výzva predsedu PSK 2023

Dotácia

Riešenie migračných výziev v obci Kokošovce

Riešenie migračných výziev v obci Kokošovce

MAS TRI PRÚTY

Obec Kokošovce
ObecKokošovce

Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.